Skip to main content

Oferta de empleo

PROCEDIMENT PER A la SELECCIÓ DEL LLOC DE SUBDIRECTOR/A de GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ EN LA FUNDACIÓ VISIT VALÈNCIA

Data de Publicació: Dilluns, 18 Octubre 2021

Termini de presentació: Des de Dimarts, 19 Octubre 2021 fins el Diumenge, 7 Novembre 2021

Presentació de les sol·licituds:

Presentar el curriculum vitae i la documentació acreditativa dels requisits i dels seus mèrits, en el Registre de la Fundació Visit València situat en Av. de les Corts Valencianes, 41 (CP 46015), València, o en la resta de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, anunciant el seu enviament per correu electrònic a recursos-humanos@visitvalencia.com .

La documentació es presentarà en sobre tancat sense cap identificació del/ de la candidata/a, en el qual apareixerà la llegenda «Selecció de candidats/as per al lloc de Subdirector/a de Gestió i Administració».

Horari:

Dilluns a divendres: 9h. a 14h30m.

Dilluns a dijous: 16h. a 17h30m.

Oferta de empleo

OFERTA DE CONTRACTE EN PRÀCTIQUES PER A UN/UNA TÈCNIC/A MITJÀ DE GESTIÓ TURÍSTICA

Data de Publicació: Dijous, 29 Juliol 2021

Termini de presentació: Des de Dijous, 29 Juliol 2021 fins el Dijous, 19 Agost 2021

Presentació de les sol·licituds:

Fins el dijous, 19 d’agost de 2021, a les 14h.

En un sobre que es lliurarà presencialment o per correu postal a la Fundació Visit València, Av. de les Corts Valencianes, 41 (CP 46015), València. En el sobre s'haurà d'incorporar, a més, fotocòpia de DNI i un currículum vitae. El sobre farà referència a "OFERTA DE CONTRACTE EN PRÀCTIQUES PER A UN TÈCNIC/A MITJÀ DE GESTIÓ TURÍSTICA".

Oferta de empleo

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ PER TORN LLIURE D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE MARKETING DIGITAL

Data de Publicació: Dijous, 17 Juny 2021

Termini de presentació: Des de Dijous, 17 Juny 2021 fins el Divendres, 2 Juliol 2021

Presentació de les sol·licituds:

En un sobre que es lliurarà presencialment o per correu a la Fundació Visit València, Av. de les Corts Valencianes, 41 (CP 46015), València. El sobre farà referència a "OFERTA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE MARKETING DIGITAL”.

Oferta de empleo

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ PER TORN LLIURE D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A ANALISTA DE DADES TURÍSTIQUES

Data de Publicació: Dimarts, 18 Maig 2021

Termini de presentació: Des de Dimarts, 18 Maig 2021 fins el Dimecres, 2 Juny 2021

Presentació de les sol·licituds:

En un sobre que es lliurarà presencialment o per correu a la Fundació Visit València, Av. de les Corts Valencianes, 41 (CP 46015), València. El sobre farà referència a "OFERTA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A ANALISTA DE DADES TURÍSTIQUES”.

Oferta de empleo

OFERTA DE CONTRACTE EN PRÀCTIQUES PER A UN TÈCNIC DE SUPORTS DE COMUNICACIÓ.

Data de Publicació: Dijous, 25 Març 2021

Termini de presentació: Des de Dimarts, 23 Març 2021 fins el Dimarts, 6 Abril 2021

Presentació de les sol·licituds:

Presentació en sobre tancat que s'entregarà presencialment o per correu en la Fundació *Visit València, Av. de les Corts *Valencianes, 41 (CP 46015), València. El sobre farà referència a "OFERTA DE CONTRACTE EN PRÀCTIQUES PER A UN TÈCNIC DE SUPORTS DE COMUNICACIÓ."

Oferta de empleo

PROCEDIMENT PER A LA SELECCIÓ DEL LLOC DE SUBDIRECTOR DE GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ EN LA FUNDACIÓ VISIT VALÈNCIA

Data de Publicació: Dimecres, 14 Octubre 2020

Termini de presentació: Des de Dijous, 15 Octubre 2020 fins el Dijous, 29 Octubre 2020

Presentació de les sol·licituds:

DATA DE PUBLICACIÓ: 

dimecres, octubre 14, 2020

PRESENTACIÓ: 

Presentar el curriculum vitae i la documentació acreditativa dels requisits i dels seus mèrits, en el Registre de la Fundació Visit València situat en Av. de les Corts Valencianes, 41 (CP 46015), València, o en la resta de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, anunciant el seu enviament per correu electrònic a recursos-humanos@visitvalencia.com . La documentació es presentarà en sobre tancat sense cap identificació del candidat, en el qual apareixerà la llegenda «Selecció de candidats per al lloc de Subdirector Gestió i Administració».

Horari: Dilluns a dijous: 9h a 14h:30m - 16h a 17h30m Divendres: 9h a 14h30m.

 

Portal de l'Asociat

Si eres membre de la fundació, accedeix des d'ací al portal de l'associat per a editar el teu contingut

Asociats