PROGRAMES DE PRODUCTE

Visit València disposa en l'actualitat de set  programes de producte que incorporen al sector en tot el procés de disseny i execució de l'elaboració de plans i accions de promoció. Cada programa es gestiona des d'un comité executiu. Els seus membres són votats i triats pels integrants del programa d'entre els candidats que es presenten de manera voluntària. En aquells comités executius en els quals té sentit per la composició de l'oferta que es gestiona, tenen també veu les administracions autonòmiques i provincials, creant així un espai de diàleg públic-privat orientat a l'acció i presa de decisions.