PROGRAMES DE PRODUCTE

Visit València disposa en l'actualitat de set  programes de producte que incorporen al sector en tot el procés de disseny i execució de l'elaboració de plans i accions de promoció. Cada programa es gestiona des d'un comité executiu. Els seus membres són votats i triats pels integrants del programa d'entre els candidats que es presenten de manera voluntària. En aquells comités executius en els quals té sentit per la composició de l'oferta que es gestiona, tenen també veu les administracions autonòmiques i provincials, creant així un espai de diàleg públic-privat orientat a l'acció i presa de decisions. 

Image placeholder
Programa Convention Bureau
Image placeholder
Programa Film Office
Image placeholder
Programa Turisme de Cultura
Image placeholder
Programa Gastronomia
Image placeholder
Programa València Shopping
Image placeholder
Programa València Esports
Image placeholder
Programa Naturalesa
Image placeholder
Programa Creuers
Image placeholder
Programa Medical destination
Image placeholder
Taules de treball