Turisme i Ciutat

Seguint el Pla estratègic, apostar per un model turístic intel·ligent per a València és planejar una estratègia bolcada en la sostenibilitat i l'accessibilitat universal de la destinació.

En l'entorn actual, i davant els reptes de futur que es pronostiquen (increment sostingut de la demanda, impacte mediambiental de la indústria turística, saturació d'espais urbans, congestió de mobilitat, etc.) la competitivitat de València com a destinació turística (i, per tant, la seua sostenibilitat i rendibilitat econòmica), requereix ineludiblement abordar aquests aspectes.

La fundació, en els seus plans d'actuació anuals, està abordant projectes nacionals i internacionals per avançar en la sostenibilitat i accessibilitat de la destinació.


COL·LABOREM AMB INVEST IN VALÈNCIA

Invest in València Office és una iniciativa conjunta de l'Ajuntament de València i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València, la qual presta serveis com a agència de promoció d'inversions.