Oferta de empleo

BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'INFORMADORS I COMERCIALS TURÍSTICS PER A LA FUNDACIÓ VISIT VALÈNCIA

Data de Publicació: Divendres, 23 Juny 2023

Termini de presentació: Des de Dissabte, 24 Juny 2023 fins el Dilluns, 3 Juliol 2023

Presentació de les sol·licituds:

Uneix-te a l'equip de Visit València!

Si eres un apassionat del turisme i de València i t'agrada l'atenció al públic, ara pots aportar valor als turistes que ens visiten.

Estem preparant la borsa de treball d'informadors i comercials turístics amb la qual en els pròxims mesos cobrirem aquelles necessitats de personal que sorgisquen en les nostres oficines de turisme.

Si vols treballar ajudant a descobrir la nostra ciutat i els seus voltants, no ho dubtes.

inscripcions tancades

Oferta de empleo

Borsa de treball d'informadors turístics

Data de Publicació: Dimecres, 8 Juny 2022

Termini de presentació: Des de Dimecres, 8 Juny 2022 fins el Dilluns, 20 Juny 2022

Presentació de les sol·licituds:

Uneix-te a l'equip de Visit València!

Si eres un apassionat del turisme i de València i t'agrada l'atenció al públic, ara pots aportar valor als turistes que ens visiten.

Estem preparant la borsa de treball d'informadors turístics amb la qual en els pròxims mesos cobrirem aquelles necessitats de personal que sorgisquen en les nostres oficines de turisme.

De la mà de *Manpower *Group, i fins al pròxim 20 de juny, pots pujar la teua candidatura a la pàgina web que hem preparat

Inscriu-te ací

Oferta de empleo

OFERTA DE CONTRACTE PER A UN/A TÈCNIC/A de JURÍDIC EN PRÀCTIQUES

Data de Publicació: Dimecres, 30 Març 2022

Termini de presentació: Des de Dimecres, 30 Març 2022 fins el Dimecres, 20 Abril 2022

Presentació de les sol·licituds:

Els candidats hauran d'aportar fotocòpies (preferiblement compulsades) dels documents que acrediten els requisits i mèrits a valorar, en un sobre que s'entregarà en el registre de la Fundació Visit València, Av. de les Corts Valencianes, 41 (CP 46015), València abans del termini establit. En el sobre s'haurà d'incorporar, a més, fotocòpia de DNI i un curriculum vitae. El sobre farà referència a “OFERTA DE CONTRACTE EN PRÀCTIQUES PER A UN TÈCNIC JURÍDIC”.
Aquesta documentació serà acarada amb originals o fotocòpies compulsades, després del procés de selecció, únicament en els casos idonis per a la seua possible contractació.

El termini de presentació de candidatures acabarà el 20 d'abril de 2022 a les 14h.

Oferta de empleo

PROCEDIMENT PER A la SELECCIÓ DEL LLOC DE SUBDIRECTOR/A de GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ EN LA FUNDACIÓ VISIT VALÈNCIA

Data de Publicació: Dilluns, 18 Octubre 2021

Termini de presentació: Des de Dimarts, 19 Octubre 2021 fins el Diumenge, 7 Novembre 2021

Presentació de les sol·licituds:

Presentar el curriculum vitae i la documentació acreditativa dels requisits i dels seus mèrits, en el Registre de la Fundació Visit València situat en Av. de les Corts Valencianes, 41 (CP 46015), València, o en la resta de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, anunciant el seu enviament per correu electrònic a recursos-humanos@visitvalencia.com .

La documentació es presentarà en sobre tancat sense cap identificació del/ de la candidata/a, en el qual apareixerà la llegenda «Selecció de candidats/as per al lloc de Subdirector/a de Gestió i Administració».

Horari:

Dilluns a divendres: 9h. a 14h30m.

Dilluns a dijous: 16h. a 17h30m.

Oferta de empleo

OFERTA DE CONTRACTE EN PRÀCTIQUES PER A UN/UNA TÈCNIC/A MITJÀ DE GESTIÓ TURÍSTICA

Data de Publicació: Dijous, 29 Juliol 2021

Termini de presentació: Des de Dijous, 29 Juliol 2021 fins el Dijous, 19 Agost 2021

Presentació de les sol·licituds:

Fins el dijous, 19 d’agost de 2021, a les 14h.

En un sobre que es lliurarà presencialment o per correu postal a la Fundació Visit València, Av. de les Corts Valencianes, 41 (CP 46015), València. En el sobre s'haurà d'incorporar, a més, fotocòpia de DNI i un currículum vitae. El sobre farà referència a "OFERTA DE CONTRACTE EN PRÀCTIQUES PER A UN TÈCNIC/A MITJÀ DE GESTIÓ TURÍSTICA".

Oferta de empleo

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ PER TORN LLIURE D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE MARKETING DIGITAL

Data de Publicació: Dijous, 17 Juny 2021

Termini de presentació: Des de Dijous, 17 Juny 2021 fins el Divendres, 2 Juliol 2021

Presentació de les sol·licituds:

En un sobre que es lliurarà presencialment o per correu a la Fundació Visit València, Av. de les Corts Valencianes, 41 (CP 46015), València. El sobre farà referència a "OFERTA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE MARKETING DIGITAL”.