SICTED: Projecte de qualitat en destí

ACONSEGUEIX EL DISTINTIU “COMPROMÍS DE QUALITAT TURÍSTICA”

Un reconeixement que forma part del Sistema de qualitat turística espanyol i pot obtindre's a través de l'adhesió al SICTED, Sistema integral de qualitat turística espanyol en destí.

SICTED és una iniciativa de la Secretària d'estat de turisme i la FEMP per a promoure destinacions turístiques més competitives i sostenibles a través d'una oferta de productes i serveis (públics i privats) de qualitat que satisfacen les expectatives dels nostres clients, els turistes.

Web QUALITAT en destÍ


València compromesa amb la qualitat turística

Establiments Distingits pel seu compromís turístic

SICTED

REQUISITS D'ADHESIÓ Al SICTED

 • Sobrepassat el límit anual d'adhesions tindran prioritat els socis protectors de la fundació Visit València com a ens gestor del projecte a la ciutat de València
 • Desenvolupar l'activitat, tindre seu o el domicili social en el municipi de València. 
 • En el cas dels establiments o serveis turístics que realitzen la seua activitat íntegrament en línia s'analitzarà
  • Si pertany a algun dels oficis SICTED
  • Si existeix un punt de contacte identificat en el destí per a aquesta empresa.
  • Valoració positiva de Visit València en conte a rellevància de l'empresa i l'adequació a l'estratègia de promoció turística de València com a destinació turística
 • Compliment de la legalitat vigent que li siga aplicable, per a això haurà d'estar en disposició d'acreditar la documentació necessària per a exercir el negoci: llicència d'obertura, alta en l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), alta en la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), inscripció en el Registre d'Empreses Turístiques de Turisme Comunitat Valenciana, assegurança de responsabilitat civil si escau
 • Comprometre's al compliment de tots els punts establits en el protocol d'adhesió al SICTED.
 • Pertànyer a alguna de les activitats (oficis) que disposen d'un manual de bones pràctiques i que no es trobe exclosa de manera expressa en el model.

Si compleix aquests requisits pot sol·licitar l'adhesió

SOL·LICITAR ADHESIÓ

PROCÉS DE DISTINCIÓ I RENOVACIÓ

Dura aproximadament un any natural, reservant els mesos de gener i febrer admissions (cal estar adherits com a mínim 6 mesos abans de l'avaluació). El procés fins a la distinció, encara que no té cost econòmic requereix una certa dedicació; pel que els participants han de comprometre's mitjançant signatura del següent protocol Protocolo-Adhesion-Sicted amb els següents requisits:

 • Realitzar una formació que estableix la pròpia metodologia d'un mínim de 25 h. Pot consultar-se els continguts en el aparatado “Mòduls formatius per a establiments/serveis”

 • Bona part d'aquesta formació pot fer-se "en línia".

 • Aplicació d'una sèrie de bones pràctiques establides en el manual corresponent en funció de l'activitat. Disponibles igualment en el apartat “Manuals de Bones Pràctiques SICTED per ofici” 

 • Rebre assistències tècniques (3 el primer any) per a l'aplicació d'un manual de bones pràctiques.

 • Participar en algun grup de millora del destí (ex. programes de producte o projectes de Visit València o altres iniciatives a la ciutat)

 • Elaboració d'un pla de millora evidenciant un mínim de tres millores realitzades l'any en curs.

 • Sotmetre's a una avaluació de no més de 3 hores de duració. Els informes d'avaluació de manera anònima es ratifiquen en una taula de qualitat turística (de caràcter tècnic) composta per membres representants de les administracions autonòmica, local, així com del sector local privat (normalment persones que en el moment formen part dels comités executius de programes de producte de Visit València) per a ser presentats a un dels comités de distinció de la Secretària d'estat de turisme (programats al juny i al novembre), organisme que concedeix o denega la distinció.

Distinció SICTED “Preparat COVID 19"

La Secretaria d'Estat de Turisme i el Ministeri de Sanitat, en col·laboració amb l'Institut de Qualitat Turística Español (ICTE) ha creat les Bones Pràctiques Avançades SICTED per a la reducció del risc de contagi pel coronavirus SARS-CoV-19 en el sector turístic.
Els establiment SICTED distingits en aquest procés, han implantat i superat una avaluació externa documental amb la intenció de procurar en la mesura dels possible als seus clients un servei més controlat i segur.

ESTABLimentS amb DISTINCIÓ COVID

TAMBÉ ET POT INTERESSAR

plano de valencia
Pla d'estímul al turisme
Albufera de valencia
Política de qualitat, medi ambient i accessibilitat
Albufera de valencia
Projectes de sostenibilitat