Model de governança amb marca València

Col·laboració entre administracions

Ha de ser permanent i cada vegada major, de manera que se sumen recursos i esforços, es generen sinergies i s'eviten solapaments. Visit València promou aquesta col·laboració i ciri perquè la dinàmica és real, impulsant iniciatives a nivell municipal com la Comissió Municipal de Coordinació Turística o estant presents en unes altres, com la Mesa del Turisme, a nivell autonòmic.

De la mateixa manera, i seguint aquesta filosofia de treball, manté acords de col·laboració amb les administracions autonòmiques i provincials, que són renovats i avaluats anualment. A més, la Fundació els ha donat veu en els comités executius dels programes de producte i les ha incorporades en els seus propis òrgans de govern, iniciatives sense precedents en la seua trajectòria.

Col·laboració amb el sector privat

Visit València va posar en marxa en 2016 una estratègia per a articular programes de producte que incorporen al sector en tot el procés de disseny i execució de l'elaboració de plans i accions de promoció.

Cada programa es gestiona des d'un comité executiu. Els seus membres són votats i triats pels integrants del programa d'entre els candidats que es presenten de manera voluntària. En aquells comités executius en els quals té sentit per la composició de l'oferta que es gestiona, tenen també veu les administracions autonòmiques i provincials, creant així un espai de diàleg públic-privat orientat a l'acció i presa de decisions. Aquesta estructuració de l'oferta ha donat peu a la creació de programes com a Cultura i Oci, València Oficina de congressos, Gastronomia, Esports, Shopping, Salut o Unique, els quals ja estan plenament operatius.

Implicació de la societat

El ciutadà és part inseparable del procés, com a resident i des de les activitats econòmiques que duu a terme i que de manera directa o indirecta es puguin beneficiar del turisme.

Ha de ser partícip i coneixedor d'una activitat que es tradueix en l'ús dels seus carrers, dels comerços que freqüenta i dels seus propis comerços, dels seus restaurants preferits, dels allotjaments pròxims als seus habitatges, del patrimoni de la seua ciutat, cultural, històric o d'oci.

La seua implicació, per tant, ha d'anar més enllà del coneixement passiu. El resident és el prescriptor de la seua ciutat, de la seua identitat i valors, de la seua qualitat de vida i bona convivència i, en definitiva, de la seua oferta, que també ho és turística. El Consell Municipal de Turisme, així com les Comissions Especialitzades de Treball que ho ramifiquen, creades a proposta dels propis membres del Consell, tanca el cercle de participació multinivell que preveu la visió de Turisme i Ciutat, i atorga una eina formal al ciutadà garant que estigui present també en tot el procés.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR

plano de valencia
Drets i deures dels turistes
Atardecer en València
Sostenibilitat, pilar de l'estratègia turística de València